Brancheløsninger

Elektror airsystems tilbyder løsninger til alle anvendelsesformål og er derfor repræsenteret i mange brancher.

Industriventilatorer til din branche

Elektror er en af de internationalt førende producenter af industriventilatorer. Med vores brede produktportefølje med centrifugalventilatorer, aksialventilatorer, transportventilatorer samt fritløbende centrifugalventilatorer kan vores produkt anvendes i alle brancher!

Bilindustrien

Fødevare- og nydelsesmiddelteknik

Tørringsteknik

Grafisk industri

Rengørings- og overfladeteknik

Miljøteknik

Fyldnings- og emballeringsteknik

Filterteknik

Skinneteknik

o.m.a.