FAQ – Meteen hulp krijgen

Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over verschillende onderwerpen. (Voor de volgende series zijn de FAQ's niet relevant: CFL, CFM, CFH, CFXH, CFLD, CFMT, PFL, PFM, MAF, HAFC)

Akoestiek

Welke geluiddempingsmaatregelen zijn beschikbaar?

We hebben de volgende componenten in aanbod:

  • Geluiddemper voor leiding
  • Schijvendemper
  • Geluiddempende kappen
  • Isolatie voor behuizing

De reductie door de componenten is afhankelijk van werkpunt en ventilator. Neemt u bij vragen contact op met onze Product Management.

Hoe hoog is het geluidsdrukniveau van de apparaten?

Op het gegevensblad kunt u het geluidsdrukniveau (vrij aanzuigend) van de ventilatoren vinden.

ATEX

Voor welke zones zijn de ventilatoren in ATEX leverbaar?

Gas: Zone 1 + 2

Stof: Zone 22

Zijn er ATEX-apparaten leverbaar?

Ja, onze ventilatoren zijn in explosiebeveiligde ATEX-uitvoering leverbaar.
De zijkanaalcompressor bestaat helaas niet als ATEX-apparaat. Neemt u contact op met ons/onze Product Management a.u.b.

Bedrijf

Hoe lang is de opstarttijd van een apparaat?

Direct inschakelen: max. 6-10 s
Ster/driehoekstart: max. 10-15 s
Frequentieregelaar: tot 40 s

Expansieklep

Op welke waarde wordt de expansieklep ingesteld?

De expansieklep wordt op het begrenzingspunt van de betreffende zijkanaalcompressor ingesteld (waarde: zie catalogus).

Kan de instelwaarde bij de expansieklep naderhand veranderd worden?

Ja, echter alleen door Elektror-deskundigen of door de klant na ruggespraak met de Product Management.

Hoe functioneert een expansieklep?

De expansieklep is een geveerd ventiel, dat bij het bereiken van een ingestelde grenswaarde van de druk opent en de overtollige lucht via een omloopleiding afvoert. Hij beschermt zo de zijkanaalcompressor tegen overbelasting.

Elektra

Naar welke warmteklasse worden de motoren gefabriceerd?

De serie-uitvoering is in warmteklasse F.

Hoe groot is de toegelaten frequentietolerantie?

De toegelaten frequentietolerantie bedraagt ±10 % van de toegekende frequentie.

Hoe groot is de toegelaten spanningstolerantie?

De toegelaten spanningstolerantie bedraagt ±10 % van de toegekende spanning.

Bij motoren met een meerspanningsbereik ±5 %.

Hoe hoog is de aanloopstroom?

De aanloopstroom is ongeveer het 7-10 tienvoudige van de toegekende stroom (zie gegevensplaatje).

Hoe hoog is de maximaal toegelaten schakelfrequentie?

De maximaal toegelaten schakelfrequentie bedraagt 30 per uur. Het aantal is afhankelijk van de aanloop- en leeglooptijd van de motor.

Hoe hoog is de stroomopname?

De stroomopname is afhankelijk van de toegekende stroom en de toegekende frequentie en van het werkpunt. De stroomopname mag de toegekende stroom niet overschrijden (zie gegevensplaatje).

Fijn filter en filter

Is een combinatie van geluiddemper en fijn filter mogelijk?

Ja. Een filter en een geluiddemper aan de zuigzijde kunnen gecombineerd worden. Hiervoor zijn twee zuigfittingen ter montage nodig. Ondersteuning voor deze constructie wordt in de fabriek gemaakt.

Welke filterklasses hebben de in de catalogus aangeboden filters?

Ventilatoren
Serie: G4 (vroeger EU4).
Speciaal filter in M5 is op aanvraag mogelijk.

Zijkanaalcompressor
De fijne filters voor de zijkanaalcompressor zijn niet geclassificeerd en komen ongeveer overeen met M5.

Hoe vaak moet de filtermat van het fijne filter gewisseld worden?

Precieze intervallen kunnen we niet geven. De gebruiksduur is afhankelijk van de vervuilingsgraad, het verwerkte luchtvolume en het vereiste minimumluchtvolume voor het gebruik/het proces.

Frequentieregelaar-bedrijf FU FUK

Kan een hogedrukventilator/zijkanaalcompressor die geschikt is voor bedrijf met een frequentieregelaar (tot 80 resp. 135 Hz) direct aan het stroomnet bij 50 Hz resp. 60 Hz gebruikt worden?

Nee. De motor is op de verhouding 400 V tot de hogere frequentie (tot 80 resp. 135 Hz) ingesteld. Bij gewone aansluiting op het net krijgt de motor een te hoge spanning en wordt overbelast. Bovendien kan de ventilator/zijkanaalcompressor vanwege het geringe toerental de luchttechnische waardes niet leveren.

Kunnen ventilatoren die geschikt zijn voor bedrijf met een frequentieregelaar voor bijzondere voltages geleverd worden?

Ja. Bij fabricage is het echter nodig een motorfilter op te nemen en de frequentieregelaar moet voor die spanning geschikt zijn. Let er bij de planning op, dat de frequentieregelaar een hogere spanning om kan zetten.

Voorbeeld:
Netspanning/ingangsspanning tot frequentieregelaar: 480 V.
Spanning van frequentieregelaar naar motor:  400 V.

Een omgekeerde omzetting is niet mogelijk.

Wat is het verschil tussen de aanduiding FU en FUK?

De aanduiding FU betekent, dat de motor voor het bedrijf met een frequentieregelaar geschikt is en via een schakelkast-frequentieregelaar geregeld kan/moet worden.

Bij de variant FUK is de frequentieregelaar direct op de motor gebouwd. Deze uitvoering is tot een motorvermogen van 20 kW leverbaar.

Hoe hoog is de minimaal toegelaten frequentie?

De minimaal toegelaten frequentie bedraagt 20 Hz. Voor ventilatoren met een temperatuurblokkering (temperatuur transportmedium boven 80°C), bedraagt de minimaal toegelaten frequentie 35 Hz.

Hoe hoog is de maximaal toegelaten frequentie?

De maximaal toegelaten frequentie staat op het typeplaatje. Een 50 Hz-ventilator mag bijvoorbeeld niet met 60 Hz gebruikt worden.

Vrijwaring

Wat houden de garantievoorwaarden van Elektror in?

De garantievoorwaarden gelden voor materiaal- en fabricagefouten.
Wat niet onder de garantie valt: Aan slijtage onderhevige onderdelen, abnormaal gebruik en niet-regelmatig onderhoud.

Levensduur – Aan slijtage onderhevige delen

Welke aan slijtage onderhevige onderdelen heeft een ventilator?

De gebruikelijke aan slijtage onderhevige onderdelen zijn de kogellagers, de V-snaren, loopwielen, aandrijfmotoren en dichtingen.

Wat is de levensduur van de kogellagers?

De nominale levensduur van de kogellagers bedraagt minstens 22.000 uur.

Wat is de levensduur van V-snaren?

De nominale levensduur van de V-snaren bedraagt minstens 25.000 uur.

Omkeerder

Welke functie heeft een omkeerder?

Een omkeerder is een omschakelventiel voor een zijkanaalcompressor. Het ventiel kan tussen zuig- en drukfunctie omschakelen (bijv. buizenpostinstallatie) resp. de zuig/drukfunctie uitschakelen zonder dat de zijkanaalcompressor uitgeschakeld moet worden. De omschakeltijd is ongeveer 0,7 seconde.

Temperaturen

Wat betekent een temperatuurblokkering?

De temperatuurblokkering is een constructie tussen de achterwand van de ventilator en de motor/motorlagers, waardoor ook bij hogere temperaturen het medium getransporteerd kan worden. Tussen de achterwand van de ventilator en de motor/ventilatorlagers wordt de afstand vergroot; verder wordt er een extra ventilatievleugel op de aandrijfas aangebracht en de kogellagers worden met warmlagervet gesmeerd. De afmeting boven de motoras resp. ventilatoras is afhankelijk van de ventilatorgrootte.

Hoe hoog mag de temperatuur van het transportmedium bij zijkanaalcompressoren maximaal zijn?

De maximaal toegelaten temperatuur van het transportmedium bij zijkanaalcompressoren is 40 °C. Hogere temperaturen zijn in uitzonderingsgevallen mogelijk. Neem hierover contact op met onze Product Management a.u.b.

Hoe hoog mag de temperatuur van het transportmedium bij ventilatoren zijn?

De maximaal toegelaten temperatuur van het transportmedium bij ventilatoren is bij serie-apparaten 80 °C en bij speciale uitvoeringen (met temperatuurblokkering) 180 °C. Hogere temperaturen zijn mogelijk op aanvraag.

Hoe hoog mag de maximale omgevingstemperatuur voor de motoren zijn?

De omgevingstemperatuur mag maximaal 60 °C zijn.
Bij gebruik van een frequentieregelaar: maximaal 40 °C.

Hoe hoog kan de temperatuurverhoging bij de zijkanaalcompressor zijn?

De temperatuurverhoging op de uitblaaszijde kan maximaal 120K zijn. Vraag voor precieze gegevens onze customer support a.u.b.

Typeplaatjes

Waarom zijn op de zijkanaalcompressoren twee typeplaatjes aangebracht?

Het eerste typeplaatje geeft het vermogen van de zijkanaalcompressor aan in energieklasse IE3. De energieklasse IE3 is bij zijkanaalcompressoren niet wettelijk voorgeschreven. Daarom geven we op het tweede typeplaatje de gegevens aan, die de motor buiten de energieklasse kan dekken.

Toebehoor algemeen

Zijn voor zuig- en drukfittingen dichtingen nodig?

Bij normaal gebruik zijn dichtingen niet nodig.

Alles over Elektror

Kijkje in de fabriek

Neem een kijkje in onze productielocatie Waghäusel en kom meer te weten over het produceren van inbouwklare systeemcomponenten.

meer informatie

Onze kwaliteitsstandaard

Kom meer te weten over de nieuwste technieken en productieprocessen voor het bouwen van ventilatoren, waar we voortdurend in investeren.

meer informatie

Elektror op LinkedIn

Blijf op de hoogte van de actuele nieuwtjes van het bedrijf en krijgt inzicht in boeiende projecten op onze LinkedIn-pagina.

Elektror op LinkedIn