FAQ – Rychlá okamžitá pomoc

Zde naleznete odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy z nejrůznějších odvětví. (FAQ se nevztahují na následující modelové řady: CFL, CFM, CFH, CFXH, CFLD, CFMT, PFL, PFM, MAF, HAFC)

Akustika

Jaké prvky útlumu hluku jsou k dispozici?

V našem programu dodávek máme tyto komponenty:

  • trubkové tlumiče hluku
  • deskové tlumiče hluku
  • zvukově izolační kryty
  • izolace krytů

Redukce s pomocí těchto komponent závisí na provozním bodu a ventilátoru. Máte-li jakékoliv další otázky, spojte se prosím s naším oddělením podpory zákazníků.

Jak vysoká je u přístrojů hladina akustického hluku?

Údaj hladiny akustického hluku (volně nasávajících) ventilátorů najdete v datovém listu.

ATEX

Pro které zóny jsou k dodání ventilátory ve verzi ATEX?

Plyn: zóna 1 + 2

Prašné částice: zóna 22

Jsou k dodání přístroje ve verzi ATEX?

Ano, naše ventilátory jsou ve verzi ATEX s protivýbušnou úpravou.
Dmychadla s bočními kanály bohužel ve verzi ATEX nemáme. Kontaktujte nás prosím / naše oddělení podpory zákazníků.

Provoz

Jak dlouhá je u přístroje doba rozběhu?

Přímé zapojení: max. 6-10 s
Rozběh motoru se zapojením do hvězdy/trojúhelníku: max. 10-15 s
Měnič kmitočtu: do 40 s

Omezovací ventil tlaku

Na jakou hodnotu je nastaven omezovací ventil tlaku?

Omezovací ventil tlaku je nastaven na hraniční bod příslušného dmychadla s bočními kanály (hodnoty najdete v katalogu).

Lze dodatečně měnit nastavenou hodnotu omezovacího ventilu tlaku?

Ano, ovšem provedeno musí být pouze odborným personálem z Elektroru anebo po dohodě s oddělením podpory zákazníků.

Jak funguje omezovací ventil tlaku?

Omezovací ventil tlaku je ventil opírající se o pružinu, který se při dosažení nastaveného hraničního tlaku uvolní a bočníkovým ventilem odvede přebytečný vzduch. Chrání tak dmychadlo s bočními kanály proti přetížení.

Elektrika

Podle které teplotní třídy se vyrábějí motory?

Sériová verze je v teplotní třídě F.

Jak vysoká je přípustná tolerance kmitočtu?

Přípustná tolerance kmitočtu činí ±10 % od stanovené hodnoty kmitočtu.

Jak vysoká je přípustná tolerance napětí?

Přípustná tolerance napětí činí ±10 % od stanovené hodnoty napětí.

U motorů s několika rozsahy napětí ±5 %.

Jak vysoký je rozběhový proud?

Rozběhový proud činí asi 7 až 10 násobek stanoveného proudu (viz štítek s údajem o výkonu).

Jak vysoká je max. přípustná četnost spínání?

Max. četnost spínání za hodinu je max. 30 spínání za hodinu. Tento údaj závisí na době rozběhu a doběhu motoru.

Jak vysoký je příkon proudu?

Příkon proudu závisí na stanoveném napětí, stanoveném kmitočtu a pracovním bodu. Příkon proudu nesmí překročit stanovený proud (viz údaje na štítku s údaji o výkonu).

Jemné filtry a filtry

Lze kombinovat tlumič hluku s jemným filtrem?

Ano. Je možné kombinovat filtr a tlumič hluku na straně sání. Kvůli tomu je nutné namontovat dvě sací hrdla. Tuto konstrukci lze podchytit již při výrobě.

Jaké filtrační třídy mají filtry uvedené v katalogu?

Ventilátory
Série: G4 (dříve EU4).
Speciální filtry ve třídě M5 jsou možné na vyžádání.

Dmychadla s bočními kanály
Jemné filtry pro dmychadla s bočními kanály klasifikovány nejsou a odpovídají přibližně třídě M5.

Jak často se musí měnit filtrační mřížka u jemného filtru?

Přesné intervaly nelze uvést. Doba použití je závislá na stupni znečištění, přepravovaném množství vzduchu i požadovaném minimálním množství vzduchu pro dané použití / daný proces.

Provoz měniče kmitočtu FU FUK

Mohou být vysokotlaké ventilátory/dmychadla s bočními kanály vhodné pro provoz měniče kmitočtu (do 80, resp. 135 Hz) napájeny rovnou ze sítě s frekvencí 50 Hz, resp. 60 Hz?

Ne. Motor je dimenzován na poměr 400 V na vyšší kmitočet (do 80, resp. 135 Hz). U napájení ze sítě dosahuje motor příliš vysokého napětí a je podle toho přetěžován. Navíc ventilátor/dmychadlo s bočními kanály nedosáhne kvůli nízkému počtu otáček vzduchově technických hodnot.

Mohou být dodány pro provoz měniče kmitočtu vhodné ventilátory pro zvláštní napětí?

Ano. Je ovšem nutné počítat s motorovým filtrem na konstrukci a měnič kmitočtu musí být vhodný pro dané napětí. Při projektování se ale musí dbát na to, aby uměl měnič kmitočtu transformovat vyšší napětí.

Příklad:
Síťové napětí/vstupní napětí do měniče kmitočtu: 480 V.
Výstupní napětí z měniče kmitočtu do motoru: 400 V.

Obrácená transformace není možná.

Jaký je rozdíl mezi označením FU a FUK?

Označení FU znamená, že motor je vhodný pro provoz měniče kmitočtu a může, resp. musí být regulován přes spínací skříň měniče kmitočtu.

U varianty FUK je měnič kmitočtu zabudován přímo na motoru. Toto provedení je k dodání až do výkonu motoru 20 kW.

Jak vysoký je min. přípustný kmitočet?

Min. přípustný kmitočet činí 20 Hz. Pro ventilátory s mechanismem pro blokování činnosti při dosažení určité teploty (teplota přepravovaného média nad 80 °C) činí min. přípustný kmitočet 35 Hz.

Jak vysoký je max. přípustný kmitočet?

Max. přípustný kmitočet je uveden na typovém štítku. 50Hz ventilátor nesmí být kupříkladu provozován při 60 Hz.

Ručení

Co je obsahem záručních podmínek Elektroru?

Záruční podmínky platí pro vady materiálu a výrobní vady.
Do záruky nespadají: Součástky podléhající rychlému opotřebení, neobvyklé způsoby použití a nepravidelná údržba.

Životnost – součástky podléhající rychlému opotřebení

Jaké součástky podléhající rychlému opotřebení má ventilátor?

Obvyklými opotřebovatelnými součástkami jsou kuličková ložiska, klínové řemeny, oběžná kola, hnací motory a těsnění.

Jak dlouhá je životnost kuličkových ložisek?

Jmenovitá životnost kuličkových ložisek je minimálně 22 000 hodin.

Jak dlouhá je životnost klínových řemenů?

Jmenovitá životnost klínových řemenů je minimálně 25 000 hodin.

Reversierer

Jakou funkci plní reverzátor?

Reverzátor je vratný ventil dmychadla s bočními kanály. Tento ventil umí přepínat mezi sacím a tlakovým provozem (např. zařízení potrubní pošty), resp. vypnout sací/tlakový provoz, aniž by kvůli tomu muselo být zastaveno dmychadlo s bočními kanály. Doba přepnutí činí ca 0,7 sekund.

Teploty

Co je to mechanismus pro blokování činnosti při dosažení určité teploty?

Mechanismus pro blokování činnosti při dosažení určité teploty je konstruktivní prvek mezi zadní stěnou ventilátoru a uložením motoru, resp. ventilátoru, který umožňuje dodávat vyšší teploty přepravovaného média. Vzdálenost mezi zadní stěnou ventilátoru a uložením motoru, resp. ventilátoru se zvětší, navíc je na hřídeli nainstalováno dodatečné ventilační křídlo a kuličková ložiska jsou promazána horkým ložiskovým tukem. Rozměr nad hřídelí motoru, resp. ventilátoru  se mění podle velikosti ventilátoru.

Jak vysoká může být max. teplota dopravovaného média u dmychadel s bočními kanály?

Max. přípustná teplota dopravovaného média u dmychadel s bočními kanály by neměla překročit 40 °C. Případně jsou možné i vyšší teploty. V této věci se prosím spojte s naším oddělením podpory zákazníků.

Jak vysoká může být max. teplota dopravovaného média u ventilátorů?

Max. přípustná teplota dopravovaného média u ventilátorů nesmí překročit u sériově vyráběných přístrojů 80 °C a u speciálních modelů (s mechanismem blokování činnosti při dosažení určité teploty) pak 180 °C. Vyšší teploty na vyžádání.

Jak vysoká může být max. teplota okolí u motorů?

Teplota okolí u motorů smí být max. 60 °C.
U provozu s měničem kmitočtu: max.  40 °C.

Jak velké může být navýšení teploty u dmychadla s bočními kanály?

Zvýšení teploty na straně výfuku může činit až 120 K. Přesné hodnoty zjistěte prosím v našem oddělení podpory zákazníků.

Typové štítky

Proč jsou na dmychadlech s bočními kanály umístěny dva typové štítky?

První typový štítek udává rozsah výkonu dmychadla v třídě účinnosti IE3. Třída účinnosti IE3 není pro dmychadla s bočními kanály povinně předepsána. Na druhém typovém štítku proto uvádíme údaje, které může motor snímat mimo tuto třídu účinnosti.

Příslušenství obecně

Jsou nutná těsnění pro sací, resp. tlaková hrdla?

Při běžném způsobu použití není těsnění nutné.

Všechno o Elektroru

Nahlédnutí do výroby

Nahlédněte do našeho výrobního závodu Waghäusel a seznamte se podrobněji s výrobou systémových komponent připravených k montáži.

zjistit víc

Naše nároky na kvalitu

Seznamte se podrobněji s nejnovějšími technikami a výrobními technologiemi konstrukce ventilátorů, do kterých pravidelně investujeme.

zjistit víc

Elektror na LinkedIn

Dostávejte aktuální novinky ze společnosti a napínavá nahlédnutí do našich projektů v našem účtu na LinkedIn.

Elektror na LinkedIn