Aktualności

5-lecie współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK)

W 2018 przypadło 5-lecie współpracy Elektror Polska z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK) zrzeszającą największą ilość firm w Polsce.

Dzięki członkostwu w Izbie mamy możliwość nawiązywania i rozwijania kontaktów biznesowych z przedsiębiorstwami w Polsce i Niemczech oraz wymianie doświadczeń pomiędzy kadrami zarządzającymi. Doskonalimy również nasze umiejętności poprzez udział w  szkoleniach zawodowych, targach i konferencjach organizowanych przez AHK.

Jubileusz 5-lecia kooperacji obchodziliśmy podczas spotkania świąteczno-noworocznego które odbyło się w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Uroczystość, której byliśmy również partnerem organizacyjnym, zgromadziła wielu członków AHK i  stanowiła doskonałą okazję do zapoznania się z ich działalnością, sukcesami i planami na przyszłość. Spotkanie urozmaicił koncert kolęd i pastorałek a nasi reprezentanci – Sebastian Makowski (Kierownik Działu Konstrukcji) oraz Jakub Pilarski (Kierownik Działu Techniczno-Handlowego) otrzymali pamiątkowy dyplom i życzenia dalszej owocnej współpracy.