Historia Elektror

Elektror airsystems od momentu założenia w 1924 roku nie zapomina o swojej interesującej przeszłości. Rozwój wydarzeń można prześledzić w tej historii.

Z pionierskim duchem w czasy kryzysu

1920 / 1930er

1924 Karl W. Müller założył w Esslingen nad Neckarem Spółkę Handlową „Silniki Elektryczne". Pierwszą inwestycją był zakup maszyny dopisania dla jednoosobowej firmy. Prowadzenie interesów jest trudne, a dostępne środki topnieją w obliczu dramatycznego spadku wartości pieniądza.

1925 Pomimo inflacji Karl W. Müller podejmuje się pierwszej, własnej produkcji silników. Zakupiono firmę Likra Motoren–und Apparatebau (Przedsiębiorstwo Budowy Silników i Urządzeń Likra) i rozpoczęto, w obliczu nadciągającego Wielkiego Kryzysu, własną produkcję silników. Kryzys został opanowany.

1935 Po latach Wielkiego Kryzysu, który wciąż młoda firma przetrwała dzięki zapałowi i rozwadze swojego założyciela, dokonano nabycia dodatkowych pomieszczeń przy Ottilienstraße 12 (obecnie Richard-Hirschmann-Straße) w Esslingen. Skoncentrowano się wówczas na produkcji elektrycznych napędów pojedynczych. Równolegle opracowywano pierwsze dmuchawy odsysające i zapłonowe. które później miały doprowadzić do obecnych wentylatorów promieniowych i sprężarek bocznokanałowych. W ten sposób położono podwaliny pod dzisiejszą firmę Elektror.

Powstanie drugiej fabryki

1940er

1942 Część produkcji zostaje przeniesiona z Esslingen do położonego korzystnie pod względem dojazdu (przy autostradzie) Waghäusel (w dzielnicy Kirrlach) w Badenii, do nieczynnej fabryki cygar. W latach wojennych istnieje duże zapotrzebowanie na znane ze swej niezawodności syreny obrony przeciwlotniczej i wentylatory do schronów produkcji firmy Elektror.

1945 Przedsiębiorstwo wykorzystuje swoją wiedzę na temat silników przy odbudowie kraju, sztukując silniki pochodzące z ruin i złomów. Solidne wirniki zwarte stanowią po reformie walutowej podstawę ponownego odżycia firmy.

1948/49 W Mühlacker założono odlewnię piaskową aluminium. W ten sposób firma Elektror uniezależnia się od wciąż problematycznych dostaw materiałów.

1949 Również w sektorze technologii wentylacyjnych firma osiąga sukcesy. Opracowano nową serię wentylatorów promieniowych, odlewanych z metali lekkich, co stanowiło istotny postęp w stosunku do ciężkich dmuchaw wykonanych z żeliwa.

Kierownictwo w nowych rękach

1950 / 1960er

1954 Ze względu na brak miejsca w siedzibie firmy w Kirrlach (Waghäusel) buduje się nową, przestronną fabrykę. To pierwszy zakład obróbki metalu w tym miejscu. Tymczasem wentylatory Elektror otrzymują wyróżnienia na stałej wystawie próbek na Targach w Hanowerze.

1956 Elektror rozszerza się o nową halę produkcyjną i budynki administracyjne w siedzibie w Kirrlach. W trakcie rozbudowy następuje integracja nowoczesnych procesów kontrolnych i stanowisk pomiarowych, co umożliwia przejście do produkcji seryjnej.

1959 6. lipca niespodziewanie umiera Karl W. Müller, założyciel przedsiębiorstwa. Jego małżonka, pani Margarete Müller-Bull, przejmuje grupę firm. Pod jej kierownictwem Elektror rozwija się w wiodące na skalę międzynarodową przedsiębiorstwo techniki wentylacyjnej. Elektror dalej rośnie. Główny budynek w Esslingen podlega renowacji, a jego wielkość zostaje podwojona.

1962 Rosnąca produkcja wymusza dalsze powiększenie firmy. Nabycie sąsiednich parceli z pomieszczeniami produkcyjnymi w Esslingen.

1969 Półmilionowe urządzenie firmy Elektror opuszcza dnia 4. grudnia taśmę fabryki w Kirrlach. Elektror rozpoczyna opracowanie i produkcję sprężarek bocznokanałowych.

Cyfrowy rozwój

1970er

1970 Odlewnia metali lekkich w Mühlacker zostaje przebudowana i powstaje kolejna hala produkcyjna z nowoczesną instalacją do przygotowywania piasku.

1973 Rok jubileuszowy: Elektror z siedzibą w Esslingen świętuje pięćdziesięciolecie swojego istnienia i może wykazać się wieloma sukcesami: w międzyczasie zatrudnionych zostaje około 300 współpracowników. odlewnia ma wydajność odlewu ok. 40 t aluminium na miesiąc. łącznie zakłady Elektror opuściło ponad 2 mln urządzeń.

1974/75 Pierwsza własna odlewnia ciśnieniowa zostaje wzniesiona na terenie istniejącego zakładu w Waghäusel w Kirrlach, do tego kolejna hala produkcyjna o powierzchni 760 m². Na pokazie wzorów przy Targach w Hanowerze syreny Elektror zdobyły wyróżnienie.

1979 W nadchodzących latach gama wentylatorów zostaje rozszerzona: seria wentylatorów średniociśnieniowych RD, a trzy lata później seria wentylatorów wysokociśnieniowych HRD. W kolejnym roku opracowano wentylatory transportowe.

Ciągły wzrost

1980 / 1990er

1984 W siedzibach w Waghäusel i Esslingen uzupełniono w kolejnych latach kolejne części budynków i urządzeń.

1992 50 lat siedziby w Waghäusel. Do dnia dzisiejszego ponad 1,3 miliona urządzeń opuściło dział produkcji w Waghäusel.

1995 Paleta produktów sprężarek bocznokanałowych zostaje rozszerzona o typową serię z otwartym wirnikiem.

1996 System zarządzania jakością firmy Elektror uzyskał po raz pierwszy certyfikację według normy DIN EN ISO 9001. Zainstalowano pierwsze stanowiska CAD, w ten sposób firma wkroczyła w erę rozwoju cyfrowego. Einzug.

1999 We Francji, dawny przedstawiciel handlowy zyskuje status przedstawiciela na kraj. W kolejnym roku tak samo dzieje się w Szwajcarii.

Elektror airsystems – international

2000er

2002 Dnia 17 marca umiera pani Margarete Müller-Bull. Po jej śmierci jej udziały w spółce przechodzą do fundacji Margarete Müller-Bull-Stiftung. Celem tej ostatniej było i jest nie tylko zachowanie i dalszy rozwój przedsiębiorstwa, lecz również wsparcie dla celów humanitarnych, ochrony zwierząt oraz wspieranie nauki i techniki, czyli spraw, które przez całe życie leżały na sercu założycielki fundacji.

2003 Powstaje nowe centrum produkcyjne w Waghäusel i cała produkcja zostaje przeniesiona w to miejsce. Odtąd możliwa staje się realizacja projektu „Wielkość partii 1”, as więc ekonomiczna produkcja niewielkich ilości, dosłownie nawet przy „wielkości partii 1“. Stanowi to podstawę centralnego osiągnięcia firmy Elektror: produktów indywidualnych dla poszczególnych klientów.

2006 Dnia 18.06. zmieniono nazwę spółki „Elektror Karl W. Müller GmbH & Co. KG” na „Elektror airsystems GmbH“. Ta zmiana formy prawnej stała się konieczna z prawnego punktu widzenia, gdyż po śmierci Margarete Müller-Bull jej udziały własności przeszły na fundację. Oprócz tego podkreślono międzynarodowy kierunek działań przedsiębiorstwa.

2008 W Austrii założono spółkę dystrybucyjną, podczas gdy w Polsce oprócz spółki dystrybucyjnej otwarto zakład w nowym miejscu produkcji. Tutaj powstają ze stali nowe wentylatory przemysłowe o dużej objętości – promieniowe i osiowe. W sierpniu cała siedziba główna firmy Elektror, wraz z działem rozwoju, administracją i laboratorium testowym przeniosła się do nowo wybudowanej kwatery głównej w Ostfildern.

2009 Do spółek dystrybucyjnych dochodzi kolejna: Elektror airsystems bv w Holandii.

Przełom ku przyszłości

2010er

2012 Miejsce produkcji w Polsce przenosi się z Zabrza do Chorzowa. W ramach przenosin następuje czterokrotne zwiększenie powierzchni produkcji do obecnych 3.200m².

2013 Firma Elektror świętuje jubileusz dziewięćdziesięciolecia swojego istnienia. Również w 2013 roku utworzono pierwszą spółkę dystrybucyjną poza Europą – w Chinach

2014 Powierzchnia zakładu produkcyjnego w Waghäusel została powiększona do 10 200 m². Ponadto otwarto nowe biuro sprzedaży w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

2016 Założono dwie inne firmy handlowe - we Francji (Elektror airsystems SARL) oraz w Szwajcarii (Elektror airsystems AG).

2019 Elektror przejmuje firmę Promet Metallbearbeitungs GmbH ze szwabskiego miasta Plüderhausen jako Elektror metalsystems gmbh.