Zarządzanie Jakością

W Elektror jakość zaczyna się już na etapie konsultacji i projektu i konsekwentnie kierujemy się nią aż po produkcję.

Przez jakość rozumiemy zastosowanie dla każdego przypadku najlepszego produktu optymalnie tworząc zgodne rozwiązanie całościowe. Efektywne zespoły z doświadczonych i kreatywnych współpracowników stanowią największy kapitał firmy Elektror. Jednocześnie bardzo poważnie traktujemy kontrolę wszystkich materiałów, podzespołów i produktów na przyjęciu towarów. Zarządzanie jakością w firmie Elektror uzyskało certyfikat według normy ISO 9001, zaś zarządzanie środowiskiem według normy ISO 14001. Dla rynku rosyjskiego certyfikujemy nasze produkty również dodatkowo według norm EAC, a dla rynku kanadyjskiego wg CSA.

Wyciąg z zasad zapewnienia jakości firmy Elektror:

  • controla w 100% (wartości dotyczące powietrza i prądu, na życzenie również pomiar drgań, kontrola szczelności, inne pomiary indywidualne).

  • Stała możliwość prześledzenia wstecz wszystkich etapów produkcji aż do wysyłki.

  • Narzędzia jakości: KVP (stały proces ulepszania), regularne dokształcanie personeli, Kaizen, Audyty produktu i 5S, regularne spotkania dotyczące jakości i środowiska, samoocena pracownika, Controlling na podstawie wskaźników.

Dofinansowanie UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013". Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”. Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Nazwa Beneficjenta: Elektror airsystems Sp. z o.o.

Tytuł Projektu: „Zakup wycinarki laserowej w celu zwiększenia jakości produktów oferowanych przez Elektror airsystems Sp. z o.o. oraz umożliwiającej świadczenie nowych usług w zakresie cięcia blach”

Wartość całkowita projektu: 2 263 200,00 PLN

Kwota dofinansowania: 749 984,00 PLN

Przedmiotem projektu był zakup wycinarki laserowej z innowacyjnym rozwiązaniem technologicznym z 2010r. tj. sprawdzanie stanu soczewki. Dzięki inwestycji nastąpiła automatyzacja procesu produkcji, skutkująca lepszą jakością produkowanych wentylatorów, a oferta firmy została wzbogacona o nową, trudno dostępną na rynku usługę cięcia blach dla klientów zewnętrznych. Inwestycja w sposób znaczący wpłynęła na wzrost konkurencyjnej pozycji firmy na rynku regionalnym i krajowym.

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”

O firmie Elektror

Wgląd w produkcję

Zajrzyj do naszych zakładów w Waghäusel i w Chorzowie i dowiedz się więcej o produkcji wentylatorów i sprężarek bocznokanałowych.

dowiedz się więcej

Nasz asortyment

Bogata oferta wentylatorów przemysłowych i sprężarek bocznokanałowych – dowiedz się więcej o naszych produktach.

do naszych produktów

Elektror w LinkedIn

Bądź na bieżąco z nowościami w firmie i śledź ciekawe projekty na naszym koncie LinkedIn.

Elektror w LinkedIn