Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zawiera informacje o danych osobowych, które są przetwarzane podczas odwiedzania naszej strony internetowej oraz o przysługujących Ci prawach. Dlatego prosimy o uważne przeczytanie poniższych wyjaśnień.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład imię i nazwisko, adres i dane komunikacyjne lub adres e-mail.

Przetwarzanie oznacza operację lub serię operacji wykonywanych z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur z wykorzystaniem danych osobowych, taką jak zestawianie, gromadzenie, porządkowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odczytywanie, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek inna forma udostępniania, uzgadniania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie.

Osoba odpowiedzialna lub „osoba odpowiedzialna za przetwarzanie” to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

Użytkownicy obejmują wszystkie kategorie osób, których dotyczy przetwarzanie danych. Do takich osób należą nasi partnerzy biznesowi i inni odwiedzający naszą stronę internetową.

Odsyłamy również do definicji zawartych w art. 4 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO/RODO  – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w odniesieniu do użytych terminów. Użyte terminy, takie jak „użytkownik”, należy rozumieć jako neutralne pod względem płci.

1. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

 

Elektror airsystems gmbh
Hellmuth-Hirth-Str. 2
73760 Ostfildern
Telefon: +49 711 31973-0
Faks: +49 711 31973-5000

E-mail: info@elektror.de

Przedstawicielem osoby odpowiedzialnej jest dyrektor zarządzający Ulrich W. Kreher.

2. Inspektor ochrony danych

 

Elektror airsystems gmbh has appointed a data protection officer. He may be contacted by email at datenschutz@elektror.de or by post addressed to the ‘The Data Protection Officer’ and sent to our postal address.

3. Przetwarzanie danych osobowych

 

3.1. Odwiedzanie naszej strony internetowej

3.1.1. Zakres przetwarzania danych

Twoja przeglądarka będzie przesyłać określone rodzaje danych do naszego serwera internetowego z przyczyn technicznych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Są to następujące dane (tzw. pliki dziennika serwera):

 • adres IP
 • Data i godzina żądania
 • Różnica w strefach czasowych w oparciu o czas Greenwich (GMT)
 • Treść zapytania (konkretna strona)
 • System operacyjny i jego status dostępu / kod stanu HTTP
 • Ilość przesyłanych danych
 • Witryna internetowa, z której wysyłane jest żądanie („adres URL strony odsyłającej”)
 • Przeglądarka, język i wersja oprogramowania przeglądarki

3.1.2. Cel przetwarzania danych

Przechowywanie tych danych w plikach dziennika jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Pomaga nam optymalizować naszą stronę internetową i chronić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

3.1.3. Podstawa prawna przetwarzania

Zbieramy te dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 (1) (f) DSGVO/RODO  w celu umożliwienia wyświetlania naszej strony internetowej i zagwarantowania jej bezpieczeństwa.

3.1.4. Czas przechowywania

Informacje w plikach dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa przez maksymalnie 14 dni (np. w celu zbadania nadużycia lub oszustwa), a następnie usuwane. Dane, które muszą być przechowywane dłużej dla celów późniejszego materiału dowodowego, są wyłączone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

3.1.5. Możliwości wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Zbieranie danych w celu udostępniania serwisu oraz przechowywanie tych danych w plikach dziennika jest ze względów technicznych bezwzględnie niezbędnych do działania serwisu. Dlatego w konsekwencji użytkownik nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu w tym zakresie.

3.2. Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

3.2.1. Zakres przetwarzania danych

Następujące dane, które zostały nam przekazane, będą przetwarzane, gdy skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej: adres, tytuł, imię, nazwisko, firma, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu, numer telefonu komórkowego numer telefonu, adres e-mail, treść przesłanej wiadomości, prośba o oddzwonienie tak/nie.

Możesz – w zależności od sprawy Twojej firmy – alternatywnie skontaktować się z nami za pomocą podanych przez nas adresów e-mail. Dane osobowe nadawcy, które są przekazywane wraz z wiadomością e-mail, będą wówczas przetwarzane w takich przypadkach.

Dane nie będą w tym kontekście przekazywane osobom trzecim. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia rozmowy i załatwienia sprawy.

3.2.2. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe podane za pomocą maski wprowadzania będą przetwarzane w celu ułatwienia nam obsługi kontaktu. Stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w przypadku kontaktu drogą elektroniczną. Dodatkowe dane osobowe przetwarzane w trakcie wysyłania (np. adres IP, data, godzina) służą zapobieganiu nadużyciom formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

3.2.3. Podstawa prawna przetwarzania

Dane użytkowników kontaktujących się z nami (za pomocą formularza kontaktowego lub drogą mailową) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 (1) (b) DSGVO/RODO , aby umożliwić nam przetworzenie i obsługę prośby o kontakt.

3.2.4. Czas przechowywania

Usuniemy dane osobowe, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dotyczy to danych osobowych otrzymanych za pośrednictwem maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz danych przesłanych pocztą elektroniczną po zakończeniu odpowiedniej konwersacji z użytkownikiem. Rozmowa zostanie zakończona, gdy okoliczności będą wskazywać na ostateczne wyjaśnienie sprawy lub prośby o udzielenie informacji.

3.2.5. Możliwości wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

W każdej chwili będziesz mieć możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, możesz w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu Twoich danych osobowych. Będzie to oczywiście oznaczało, że nie będzie już możliwe kontynuowanie naszej rozmowy. Takie odwołanie prosimy kierować na adres marketing@elektror.de . Wszystkie dane osobowe przechowywane w ramach Twoich starań o nawiązanie z nami kontaktu zostaną wówczas usunięte.

3.3. Ciasteczka

3.3.1. Zakres przetwarzania danych

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa komputerze i nie zawierają żadnego złośliwego oprogramowania np. wirusów. Pliki cookie zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas ponownego odwiedzania strony internetowej. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka wysyłająca żądanie była identyfikowana nawet po zmianie strony.

Odbywa się to poprzez przypisanie do pliku cookie numeru identyfikacyjnego („identyfikator pliku cookie”), a nie poprzez przypisanie go do Ciebie osobiście. Identyfikator pliku cookie nie jest łączony z Twoim imieniem i nazwiskiem, adresem IP ani podobnymi danymi, które umożliwiłyby przyporządkowanie pliku cookie do Ciebie.

Ta strona korzysta z tymczasowych i trwałych plików cookie.

a) Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności tak zwane sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwane identyfikatory sesji, które umożliwiają przypisanie różnych żądań z przeglądarki do wspólnej sesji. Możliwe jest rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie zostaną usunięte po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

b) Stałe pliki cookie zostaną automatycznie usunięte po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą ustawień bezpieczeństwa przeglądarki.

3.3.2. Cel przetwarzania danych

Używamy plików cookie, aby nasza strona była atrakcyjna i przyjazna dla użytkownika, aby ją ulepszać i przyspieszać zapytania.

Niektóre elementy naszej witryny wymagają możliwości identyfikacji przeglądarki wysyłającej żądanie, nawet jeśli zmienione zostaną tylko strony. Konieczne jest, aby mogły one rozpoznać przeglądarkę również po zmianie strony.

3.3.3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.3.4. Czas przechowywania

Sesyjne pliki cookie zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki.

Stałe pliki cookie zostaną automatycznie usunięte po określonym czasie.

3.3.5. Możliwości wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookies. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej można ustawić ją tak, aby pliki cookies w ogóle nie były zapisywane lub były automatycznie usuwane po zakończeniu sesji internetowej. W tym celu prosimy o zaznaczenie w ustawieniach przeglądarki opcji „nie akceptuj plików cookie”. W przeglądarce Microsoft Internet Explorer wybierz „Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > Ustawienia”; w przeglądarce Firefox wybierz „Narzędzia > Ustawienia > Prywatność > Pliki cookie”); zapoznaj się z funkcją pomocy przeglądarki, aby uzyskać instrukcje dotyczące blokowania i usuwania plików cookie, jeśli korzystasz z innej przeglądarki internetowej.
Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej może nie być możliwe.

3.4. Analiza internetowa

3.4.1. Zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ( „Google” ).

Google analizuje w naszym imieniu, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej. W tym celu używamy między innymi plików cookie. Wyjaśniliśmy, czym są pliki cookie i jak można je usunąć w rozdziale „Pliki cookie” powyżej.

Zebrane przez Google informacje o tym, jak korzystasz z tej strony internetowej (np. odwiedzane przez nas strony) są przesyłane na serwer Google w USA, tam przechowywane i analizowane, a wynik udostępniany nam w formie anonimowej.

Nasza strona korzysta z anonimizacji adresu IP zapewnianej przez Google. W państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszach Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym Google najpierw skróci Twój adres IP. Pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach.

Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA , który gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych przechowywanych w Google w USA.

3.4.2. Cel przetwarzania danych

Google wykorzystuje te informacje do analizy w naszym imieniu sposobu korzystania z naszej strony internetowej oraz do tworzenia raportów dotyczących działań na naszej stronie internetowej. Dzięki temu możemy poprawić Twoje wrażenia z korzystania z Internetu i zwiększyć przyjazność dla użytkownika naszej witryny.

3.4.3. Podstawa prawna przetwarzania

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych przez Google Analytics wynika z ww. celów. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.4.4. Czas przechowywania

Sesje i kampanie zostaną zakończone po upływie określonego czasu. Sesje standardowo zakończą się po 30 minutach bez aktywności, a kampanie po sześciu miesiącach. Termin kampanii nie może przekraczać maksymalnie dwóch lat

3.4.5. Możliwości wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę nie będzie łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zablokować korzystanie z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki, jak opisano w sekcji „pliki cookie” powyżej. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej oraz przetwarzanie tych danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki udostępnioną przez Google:  

tools .google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Musisz zrezygnować ze wszystkich systemów, z których korzystasz, jeśli chcesz uniemożliwić Google Analytics gromadzenie Twoich danych w przyszłości, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową za pomocą różnych urządzeń (w szczególności takich jak urządzenia mobilne, takie jak smartfony lub tablety). Kliknięcie tutaj spowoduje ustawienie tego pliku cookie rezygnacji.

Dezaktywuj Google Analytics

Proszę pamiętać, że ten plik cookie rezygnacji zapobiegnie analizie sieci, dopóki go nie usuniesz. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć w Warunkach korzystania z Google Analytics , Polityce bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics oraz Polityce prywatności Google .

3.5. Google AdWords

3.5.1. Zakres przetwarzania danych

Korzystamy z Google Adwords, aby za pomocą narzędzi reklamowych (tzw. Google Adwords) zwrócić uwagę zewnętrznych serwisów internetowych na nasze oferty. Te narzędzia reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych „serwerów reklam”. W tym celu używamy plików cookie serwera reklam, które umożliwiają pomiar określonych parametrów oceny sukcesu, np. umieszczania reklam lub kliknięć przez użytkowników. Google Adwords umieści plik cookie na Twoim komputerze, gdy uzyskasz dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google. Powyżej wyjaśniliśmy, czym są pliki cookie i jak można je usunąć; te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej. Google i klient będą mogli zobaczyć, że użytkownicy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę, gdy użytkownicy odwiedzają określone strony klienta AdWords” s, a pliki cookie, które zostały umieszczone na ich komputerach, jeszcze nie wygasły. Każdemu klientowi Adwords przypisywany jest inny plik cookie. Dlatego nie jest możliwe śledzenie plików cookie za pośrednictwem stron internetowych obsługiwanych przez klientów Adwords. My sami nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych. Google udostępnia nam jedynie oceny statystyczne. Oceny te pozwalają nam określić, które z zastosowanych środków reklamowych były szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych dotyczących wykorzystania narzędzi reklamowych; w szczególności nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji. My sami nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych. Google udostępnia nam jedynie oceny statystyczne. Oceny te pozwalają nam określić, które z zastosowanych środków reklamowych były szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych dotyczących wykorzystania narzędzi reklamowych; w szczególności nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji. My sami nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych. Google udostępnia nam jedynie oceny statystyczne. Oceny te pozwalają nam określić, które z zastosowanych środków reklamowych były szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych dotyczących wykorzystania narzędzi reklamowych; w szczególności nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.

Stosowane narzędzia marketingowe powodują, że Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Zakres i dalsze wykorzystanie danych, które Google gromadzi za pomocą tego narzędzia, jest poza naszą strefą wpływów, co oznacza, że ​​udzielane przez nas informacje opierają się na zakresie naszej wiedzy: Włączenie Konwersji AdWords oznacza, że ​​Google otrzymuje informacje, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej części naszej witryny lub kliknąłeś jedną z naszych reklam. Google będzie mogło powiązać Twoją wizytę z Twoim kontem, jeśli zarejestrowałeś się w usłudze Google. Dostawca może nadal uzyskać i zapisać Twój adres IP, nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie jesteś zalogowany.

3.5.2. Cel przetwarzania danych

W odniesieniu do danych z kampanii reklamowych będziemy w stanie określić, na ile skuteczne były poszczególne działania reklamowe. W związku z tym dążymy do tego, aby prezentować Państwu reklamy, które są dla Państwa interesujące, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej interesującą dla Państwa i uzyskać uczciwą kalkulację kosztów reklamy.

3.5.3. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie tych danych służy naszemu prawnie uzasadnionemu interesowi w tworzeniu ukierunkowanej reklamy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.5.4. Czas przechowywania

Te pliki cookie zwykle wygasają po 30 dniach i nie są przeznaczone do osobistej identyfikacji użytkownika. Unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy na miejsce docelowe (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) i informacje o rezygnacji (identyfikator, do którego użytkownik nie chce się już zbliżać) są zwykle przechowywane jako wartości analityczne za to ciastko.

3.5.5. Możliwości wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Możesz uniemożliwić udział w tym procesie śledzenia na różne sposoby: a) odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki, blokowanie plików cookie stron trzecich uniemożliwi Ci w szczególności otrzymywanie reklam od dostawców zewnętrznych; b) dezaktywując pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads , przy czym to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu Twoje pliki cookie; c) poprzez dezaktywację reklam opartych na zainteresowaniach od dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacyjnej „About Ads”, korzystając z linku http://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje pliki cookie; d) poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome za pomocą linku http://www.google.com/settings/ads/plugin .

Więcej informacji na temat ochrony danych w Google znajdziesz tutaj: www.google.com/intl/de/policies/privacy i

https://services.google.com/sitestats/de.html

. Możesz również odwiedzić witrynę Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem www.networkadvertising.org . Google przedłożył Tarczę Prywatności UE-USA,

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

3.6. Remarketing Google

3.6.1. Zakres przetwarzania danych

Oprócz usługi konwersji AdWords korzystamy również z aplikacji Google Remarketing (w skrócie „Google Marketing Services”) dostarczanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”).

Zapewnia to metodę, za pomocą której chcielibyśmy ponownie się z Tobą skontaktować. Aplikacja umożliwia wyświetlanie naszych reklam podczas dalszego korzystania z Internetu po odwiedzeniu naszej witryny. Osiąga się to za pomocą plików cookie, które są przechowywane w Twojej przeglądarce i które umożliwiają Google rejestrowanie i analizowanie Twojego zachowania podczas odwiedzania różnych stron internetowych. Wyjaśniliśmy, czym są pliki cookie i jak można je usunąć powyżej. Te pliki cookie umożliwiają analizę zachowania użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową, a następnie wykorzystanie ich do ukierunkowanych rekomendacji produktów i reklam opartych na zainteresowaniach.

Dzięki temu Google może określić Twoją poprzednią wizytę na naszej stronie internetowej. Google twierdzi, że nie łączy danych zebranych w kontekście remarketingu z żadnymi danymi osobowymi, które mogły być przechowywane w Google. W szczególności Google twierdzi, że stosuje pseudonimizację do celów remarketingu.

Oznacza to, że Google wykonuje kod bezpośrednio, a tak zwane znaczniki (re)marketingowe (niewidoczne grafiki lub kody znane również jako „web beacons”) są włączane w tym celu do witryn internetowych, gdy odwiedzający wchodzą na naszą i inne strony internetowe, na których usługi marketingowe Google zostały aktywowane. Pozwalają one na przechowywanie na urządzeniach użytkowników pojedynczych plików cookies, tj. niewielkich plików (zamiast plików cookies mogą być również stosowane porównywalne technologie). Pliki te zapisują, jakie strony internetowe odwiedzają użytkownicy, jakie treści ich interesują i jakie oferty kliknęli, a także informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin i inne informacje o sposobie korzystania z prezentacji online. Rejestrowane są również adresy IP użytkowników, przy czym przekazujemy w ramach Google Analytics informację, że adresy IP są skracane w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej i innych sygnatariuszy Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz że zostaną one w całości przesłane na serwer Google w USA i tam obcinane w wyjątkowych przypadkach. Adresy IP nie będą łączone z danymi użytkowników przechowywanymi w ramach innych ofert Google. Google może również łączyć powyższe informacje z takimi informacjami z innych źródeł. Reklamy z zawartością naszej strony mogą być Ci prezentowane podczas przeglądania strony w sieci reklamowej Google po odwiedzeniu naszej strony.

Google jest certyfikowany zgodnie z Umową Tarczy Prywatności i tym samym oferuje gwarancję, że przestrzega europejskich przepisów o ochronie danych ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

3.6.2. Cel przetwarzania danych

Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu, aby przywrócić do niej osoby, które wcześniej odwiedziły naszą witrynę internetową, i skierować do nich reklamy oparte na zainteresowaniach.

3.6.3. Podstawa prawna przetwarzania

Korzystamy z tych usług na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszej prezentacji online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3.6.4. Czas przechowywania

Sesje i kampanie zostaną zakończone po upływie określonego czasu. Sesje standardowo zakończą się po 30 minutach bez aktywności, a kampanie po sześciu miesiącach. Termin kampanii nie może przekraczać maksymalnie dwóch lat

3.6.5. Możliwości wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Możliwe jest ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby zapisywanie plików cookie nie było akceptowane, jeśli generalnie nie chcesz, aby pliki cookie były używane. Należy pamiętać, że w takim przypadku możesz korzystać z naszej strony internetowej tylko w ograniczonym zakresie lub wcale. Jak wyłączyć cookies w Twojej przeglądarce wyjaśniliśmy w rozdziale o cookies.

Więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje dane do celów marketingowych, znajdziesz na stronie przeglądu: https://www.google.com/policies/technologies/ads , polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem https://www.google. com/policy/privacy .

Możesz skorzystać z opcji ustawień i rezygnacji udostępnionych przez Google, jeśli chcesz sprzeciwić się reklamom opartym na zainteresowaniach przez usługi marketingowe Google: http://www.google.com/ads/preferences .

4. Newsletter

Na tej stronie możesz zapisać się do naszego newslettera, w którym otrzymasz wszystkie ważne informacje. Wysyłamy newslettery tylko za zgodą odbiorcy. W tym celu stosujemy proces „double opt-in”. Po dokonaniu subskrypcji otrzymasz e-mail potwierdzający rejestrację. Używamy tego procesu, którego nikt nie może zarejestrować za pomocą adresu e-mail strony trzeciej. Rejestrujemy subskrypcję newslettera ze względu na wymogi prawne, aby zweryfikować ten proces. Zawiera datę, godzinę i adres IP w momencie subskrypcji.

Do subskrypcji newslettera potrzebujemy tylko Twojego adresu e-mail. W celu osobistego pozdrowienia prosimy o podanie opcjonalnie tytułu, imienia i nazwiska oraz nazwy firmy i kontaktów zawodowych.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać naszego Newslettera w przyszłości, możesz w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania. Na końcu każdego biuletynu znajduje się hiperłącze umożliwiające rezygnację. Możesz również zrezygnować z subskrypcji na naszej stronie internetowej. Jeśli zrezygnujesz z subskrypcji, Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

Do wysyłki naszego newslettera zaangażowaliśmy firmę Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, z którym mamy umowę na przetwarzanie danych. Przetwarzanie danych odbywa się w Niemczech. Politykę prywatności Inxmail można znaleźć tutaj.

Cookiebot

5. Bezpieczeństwo danych

Wdrażamy środki techniczne, umowne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych zgodnie z najnowszym stanem techniki. W ten sposób zapewniamy przestrzeganie przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz ochronę przetwarzanych przez nas danych przed zniszczeniem, utratą, modyfikacją oraz dostępem osób nieupoważnionych. Te środki bezpieczeństwa obejmują również szyfrowany transfer danych między Twoją przeglądarką a naszymi serwerami. Należy pamiętać, że szyfrowanie SSL jest aktywowane dla przelewów dokonywanych przez Internet tylko wtedy, gdy w dolnym pasku menu okna przeglądarki pojawi się symbol klucza, a adres zaczyna się od http://https://. SSL (Secure Socket Layer) wykorzystuje technologię szyfrowania w celu ochrony przesyłanych danych przed nielegalnym dostępem do danych przez osoby trzecie. Możesz także zrezygnować z wysyłania pewnych danych przez Internet, jeśli ta opcja nie jest dostępna.

Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są przechowywane i przetwarzane na naszych serwerach w Republice Federalnej Niemiec.

6. Przekazywanie danych podmiotom trzecim i dostawcom zewnętrznym

Dane będą przekazywane stronom trzecim wyłącznie w ramach wymogów prawnych. Przekazujemy dane użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to na przykład konieczne do celów umownych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO/RODO  lub na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO/RODO  w ekonomicznym i efektywnym prowadzeniu naszej działalności biznesowej.

Korzystamy z podwykonawców, którzy pomagają nam świadczyć nasze usługi, w szczególności w zakresie obsługi, utrzymania i hostingu strony internetowej w zakresie realizacji zamówień zgodnie z art. 28 RODO. Podjęliśmy odpowiednie prawne środki ostrożności oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi.

7. Zewnętrzne usługi i treści na naszej stronie internetowej

Na naszej stronie internetowej integrujemy zewnętrzne usługi lub treści. Odbywa się to na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 świeci f DSGVO/RODO .

W przypadku korzystania z takich usług lub wyświetlania treści stron trzecich ze względów technicznych dane komunikacyjne, takie jak data, godzina i adres IP, są wymieniane między użytkownikiem a odpowiednim dostawcą. Obejmuje to w szczególności Twój adres IP, który jest niezbędny do wyświetlenia treści w Twojej przeglądarce.

Dostawca odpowiednich usług lub treści może przetwarzać Twoje dane do własnych dodatkowych celów. Z uwagi na to, że nie mamy wpływu na to, jakie dane są gromadzone przez osoby trzecie i jak są przez nie przetwarzane, nie możemy jednak składać wiążących oświadczeń, dlaczego i w jakim zakresie Twoje dane są przetwarzane.

W związku z tym odsyłamy Cię do informacji o ochronie danych dostarczonych przez włączonych przez nas dostawców usług lub treści, którzy są odpowiedzialni za prawne aspekty ochrony danych, aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania Twoich danych .

Poniższa lista zawiera przegląd dostawców zewnętrznych oraz ich treści wraz z linkami do ich oświadczeń o ochronie danych, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych i możliwości sprzeciwu.

8. Media społecznościowe

Utrzymujemy różne formy obecności w „mediach społecznościowych”, aby komunikować się z zarejestrowanymi tam użytkownikami i informować ich o naszych ofertach i usługach. Na naszej stronie internetowej znajdziesz przyciski z hiperłączami do naszej obecności w mediach społecznościowych na Instagramie, Facebooku, X (Twitterze), Linkedin, YouTube i Xing. Odpowiednich dostawców można rozpoznać po ich logo.

Kiedy odwiedzasz naszą witrynę, żadne dane osobowe nie są początkowo przesyłane do tych platform mediów społecznościowych. Dopiero po kliknięciu odpowiedniego przycisku dane zostaną przesłane do platform mediów społecznościowych. W takim przypadku dostawca otrzymuje informację, że wywołałeś odpowiednią stronę internetową naszej oferty online (np. data, godzina, adres IP, wywołana strona internetowa).

Pamiętaj, że korzystasz z tych platform i ich funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych oferowanych przez te platformy, takich jak udostępnianie, ocenianie czy komentowanie.

Poprzez aktywację przycisków Twoje dane osobowe są przesyłane do odpowiedniego dostawcy i tam przechowywane (w przypadku dostawców amerykańskich w USA). Ponieważ dostawca gromadzi dane w szczególności za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie przed kliknięciem na nie za pomocą ustawień bezpieczeństwa przeglądarki. Dane są przekazywane niezależnie od tego, czy posiadasz konto na danej platformie mediów społecznościowych i czy jesteś tam zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany u dostawcy mediów społecznościowych, gromadzone przez nas dane zostaną bezpośrednio przypisane do Twojego konta u dostawcy. Zalecamy regularne wylogowywanie się po skorzystaniu z sieci społecznościowej, a zwłaszcza przed aktywacją przycisku, ponieważ pomoże to uniknąć przypisania do profilu u dostawcy wtyczki.

Możliwe jest, że dostawca danych usług lub treści przetwarza Twoje dane do dalszych, własnych celów. Ponieważ jednak nie mamy wpływu na dane gromadzone przez podmioty trzecie i sposób ich przetwarzania przez te podmioty, nie możemy udzielić wiążącej informacji o celu i zakresie przetwarzania Twoich danych. Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych można znaleźć w informacjach o ochronie danych odpowiednich dostawców odpowiedzialnych za ochronę danych. Tutaj znajdziesz również dalsze informacje na temat przetwarzania danych i możliwości wniesienia sprzeciwu. Aby uzyskać szczegółową prezentację odpowiedniego przetwarzania i możliwości sprzeciwu (rezygnacji), odsyłamy do poniższych informacji dostawców.

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA); Oświadczenie o ochronie prywatności .

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia); Polityka Prywatności , Tarcza Prywatności .

X / Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA); Polityka Prywatności , Tarcza Prywatności .

YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia); Polityka Prywatności , Tarcza Prywatności .

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia); Polityka Prywatności , Tarcza Prywatności .

Xing (XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy); Ochrona danych.

 

9. Twoje prawa

Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jesteś osobą zainteresowaną w rozumieniu Datenschutzgrundverordnung (DSGVO/RODO ) i dlatego masz następujące prawa dotyczące danych osobowych, które Cię dotyczą w stosunku do nas:

 • Prawo do informacji (art. 15 DSGVO/RODO )
 • Prawo do sprostowania (art. 16 DSGVO/RODO )
 • Prawo do usunięcia (art. 17 DSGVO/RODO )
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 DSGVO/RODO ),
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 DSGVO/RODO )
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 DSGVO/RODO )

Masz również prawo wnieść skargę dotyczącą sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

10. Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych osobowych w celu dostosowania go do zmienionych sytuacji prawnych lub w przypadku zmian w serwisie i przetwarzaniu danych. Dotyczy to jednak wyłącznie oświadczeń o przetwarzaniu danych. Zmiany zostaną wprowadzone tylko za zgodą użytkowników, jeśli wymagana jest zgoda użytkownika lub elementy oświadczenia o ochronie danych osobowych zawierają postanowienia dotyczące stosunku umownego z użytkownikami.

Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią oświadczenia o ochronie danych.