Zajištěna kvalita

U Elektroru začíná kvalita už při poradenství a vývoji – a v tomto standardu důsledně pokračujeme až do výroby.

Nejlepší výrobky – se 100% bezpečností

Kvalitou rozumíme optimálně použít pro každé individuální využití ten nejlepší výrobek ve vzájemně odsouhlaseném řešení. Efektivní týmy zkušených, kreativních spolupracovníků jsou tady tím největším kapitálem Elektroru. Zároveň bereme nesmírně vážně kontroly všech materiálů, komponent a výrobků počínaje oddělením příjmu zboží až po vyskladnění zboží. Elektror je certifikován v systému řízení kvality dle ISO 9001, v systému ochrany životního prostředí dle ISO 14001. Pro ruský trh certifikujeme naše výrobky ještě navíc podle EAC, pro kanadský trh pak podle CSA.

Ukázka toho, jak je u nás v Elektroru zajištěna kvalita:

  • 100% kontrola (hodnoty vzduchu a proudu, je-li požadováno, pak i měření vibrací, zkouška těsnosti, ostatní individuální zkoušky).

  • Bezvýjimečná zpětná vysledovatelnost všech výrobních kroků až po odeslání zboží.

  • Kvalitní nástroje: KPZ (kontinuální proces zlepšování), pravidelné vzdělávání a školení personálu, zlepšování v duchu filozofie Kaizen, audity výrobků a audity 5S, pravidelné kroužky zabývající se kvalitou a životním prostředím, sebetestování zaměstnanců, controlling ukazatelů.

Všechno o Elektroru

Nahlédnutí do výroby

Nahlédněte do našich výrobních závodů Waghäusel a Chorzów a seznamte se podrobněji s výrobou našich ventilátorů a dmychadel s bočními kanály.

zjistit víc

Náš produktový sortiment

Ponořte se do světa průmyslových ventilátorů a dmychadel s bočními kanály a seznamte se podrobněji s naším produktovým programem.

na naše produkty

Elektror na LinkedIn

Dostávejte aktuální novinky ze společnosti a napínavá nahlédnutí do našich projektů v našem účtu na LinkedIn.

Elektror na LinkedIn