Historie Elektroru

Elektror airsystems má za sebou od svého založení v roce 1924 zajímavou firemní historii. Veškerý vývoj naleznete v historii.

Krizí s duchem průkopníka

1920. / 1930. léta

1924 Obchodní společnost Elektror–Motoren založil Karl W. Müller v Esslingenu am Neckar. První investicí bylo zakoupení psacího stroje pro podnik s jedním zaměstnancem. Obchody byly svízelné a prostředky, které byly k dispozici, se dramaticky rozplývaly v důsledku devalvace měny.

1925 I přes inflaci a nastávající celosvětovou hospodářskou krizi se Karl W. Müller odvážil zahájit první vlastní výrobu motorů. Krizi se podařilo zvládnout.

1935 Po letech celosvětové hospodářské krize došlo na zakoupení dalších prostor v Esslingenu. Byl zaměřen na výrobu elektrických samostatných pohonů. Paralelně se vyvíjely první odsávací a rozdmýchavací ventilátory.

Vznikl druhý závod

1940. léta

1942 Část výroby se přesunula do Waghäuselu v Bádensku. Během válečných let byla velká poptávka po sirénách protivzdušné obrany a ventilátorech pro bunkry značky Elektror.

1945 Při obnově využila společnost kompetence v oblasti motorů tak, že opravovala motory pomocí zásob z trosek a šrotu.

1948/49 V Mühlackeru byla založena vlastní slévárna hliníku. Elektror se tak stal nezávislým na stále těžším obstarávání materiálu.

1949 Úspěchy byly dosahovány i v sektoru vzduchotechnologie. Byl vyvinuta nová řada radiálních ventilátorů z litiny z lehkých kovů.

Nové vedení

1950. a 1960. léta

1954 Kvůli nedostatku místa byl v Kirrlachu (Waghäusel) postaven nový, velkorysý závod. Zde se jednalo o první kovozpracující firmu.

1956 Elektror se v Kirrlachu rozšířil o výrobní halu a správní budovu.

1959 Karl W. Müller, zakladatel společnosti, zemřel 6. července. Skupinu firem převzala jeho manželka, paní Margarete Müller-Bullová. Za jejího vedení se z Elektroru stala přední mezinárodní společnost v oblasti vzduchotechniky.

1962 Stoupající produkce vyžadovala další rozšíření firmy, které trvalo několik dalších let. Do roku 1966 se hlavní budova zvětšila na dvojnásobek.

1969 Pětsettisící přístroj značky Elektror sjel z pásu 04. prosince v závodě v Kirrlachu. Elektror zahájil vývoj a výrobu dmychadel s bočními kanály.

Digitální rozvoj

1970. léta

1970 Byla přestavena slévárna lehkých kovů v Mühlackeru a vznikla další výrobní hala s moderním pískovacím zařízením.

1973 Jubilejní rok: Elektror se sídlem v Esslingenu oslavil 50. jubileum existence a mohl se pochlubit mnoha úspěchy: Elektror zaměstnával asi 300 zaměstnanců. Závody Elektror opustilo celkem více než 2 miliony přístrojů.

1974/75 V areálu stávajícího závodu Waghäusel v Kirrlachu byla zřízena první vlastní tlaková slévárna, dále pak další výrobní hala s plochou 760 čtverečních metrů.

1979 V následujících letech bylo rozšířeno spektrum ventilátorů: vzniká střednětlaká modelová řada RD a o tři roky později také modelová řada vysokotlakých ventilátorů HRD. Rok na to se začaly vyvíjet dopravní ventilátory.

Soustavný růst

1980. a 1990. léta

1984 V následujících letech byly závody ve Waghäuselu a Esslingenu doplněny o další části budov.

1992 50 let závodu Waghäusel. Výrobu ve Waghäuselu do té doby opustilo více než 1,3 milionů zařízení.

1995 Produktová paleta dmychadel s bočními kanály byla rozšířena o typovou řadu s otevřeným oběhovým kolem.

1996 Management kvality firmy Elektror byl poprvé certifikován podle DIN EN ISO 9001. Byla instalována první pracoviště pro CAD, tím začal digitální vývoj.

1999 Z bývalého obchodního zástupce ve Francii se stalo samostatné zastoupení firmy Elektror pro celou zemi. Stejně to proběhlo také o rok později ve Švýcarsku.

Elektror airsystems – ve světě

Po roku 2000

2002 Paní Margarete Müller-Bullová zemřela 17. března. Po její smrti přešly její podíly ve společnosti na nadaci Margarete Müller-Bullové.

2003 Celá výroba byla přenesena do nového technologického centra ve Waghäuselu. Od té doby bylo možno realizovat projekt „1. velikosti“.

2006 Firma „Elektror Karl W. Müller GmbH & Co. KG” byla 18.06. přejmenována na „Elektror airsystems gmbh“.

2008 V Rakousku byla založena distribuční společnost, v Polsku zahájil provoz nový výrobní závod. Celé sídlo firmy Elektror se v srpnu přestěhovalo z Esslingenu do nově postavené centrály v Ostfildernu.

2009 Byla založena další distribuční společnost v Holandsku.

Vzhůru do budoucnosti

Po roku 2010

2012 Výrobní závod v Polsku se přestěhoval ze Zabrze do Chorzówa. V této souvislosti se výrobní plocha rozšířila na čtyřnásobek, na nynějších 3.200 metrů čtverečních.

2013 Elektror oslavil 90. výročí založení firmy. Dále byla v Číně založena první mimoevropská distribuční společnost.

2014 Výrobní závod ve Waghäuselu byl rozšířen na celkem 10.200 metrů čtverečních. Dále byla otevřena nová distribuční kancelář pro UK a Irsko.

2016 Byly založeny další dvě distribuční společnosti ve Francii (Elektror airsystems SARL) a ve Švýcarsku (Elektror airsystems AG).

2019 Společnost Elektror přebírá společnost Promet Metallbearbeitungs GmbH ze švábského města Plüderhausen pod názvem Elektror metalsystems gmbh.