Gorące Powietrze

Projekt z zakresu wentylacji do opracowania dmuchawy zaporowego i ogrzewanego powietrza.

Projekt

Dmuchawa powietrza zaporowego i ogrzewanego. To urządzenie jest przeznaczone do obrotowego wymiennika ciepła.

Tryb powietrza zaporowego: 1 dmuchawa pracująca i 2 dmuchawy redundantne w trybie naprzemiennym.

Tryb konserwacji: obydwa wentylatory pracują równolegle.

W przypadku pracy nadmiarowej, w której aktywny jest tylko jeden z dwóch wentylatorów, wbudowane zawory jednokierunkowe zapobiegają przedostawaniu się powietrza i zapewniają, że wymagana objętość powietrza wynosi około 2400 m³/h. W przypadku pracy równoległej, w oparciu o mechanikę przepływu, obydwie przepustnice otwierają się automatycznie, aby zapewnić pożądany przepływ objętościowy.

Zadania firmy Elektror

  • projekt z zakresu technologii powietrza
  • obliczanie przekrojów rur

Zawartość

  • wentylator średniego ciśnienia S-MP 600/54-50/11
  • instalacja rur z zaworami jednokierunkowymi itp
  • podstawowa konsola z tłumikiem drgań