Horkovzdušné dmychadlové jednotky

Dimenzování vzduchové techniky pro vývoj dmychadlové jednotky pro závěrný a horký vzduch.

Projekt

Dmychadlová jednotka pro závěrný a horký vzduch. Tato jednotka je koncipována pro rotační výměník tepla.

Provoz závěrného vzduchu: 1x dmychadlo v provozu a 2x dmychadla redundantně ve střídavém provozu.

Konzervační provoz: obě dmychadla paralelně v provozu.

V případě redundantního provozu, u něhož je aktivní pouze jeden z obou ventilátorů, zabraňují namontované zpětné klapky vždy vstupu vzduchu a zaručují, že je připraven požadovaný objem vzduchu, cca 2 400 m³/h. V případě paralelního provozu se vzhledem k mechanice proudění samočinně otevřou obě škrticí klapky, aby tím připravily k dispozici
požadovaný objemový průtok.

Přínos společnosti Elektror

  • dimenzování vzduchové techniky
  • výpočet průřezů potrubního vedení

Obsah horkovzdušné dmychadlové jednotky

  • Stř0edotlaký ventilátor S-MP 600/54-50/11
  • Vnitřní instalace potrubí vč. zpětných klapek
  • Základní konzola vč. tlumiče vibrací