Centrální systém přívodu vzduchu

Vývoj projektového systémového řešení pro centrální přívod vzduchu, a to jak z hlediska odsávání, tak i tlaku.

Obsah zásobníku vzduchu

Vývoj projektového systémového řešení pro centrální přívod vzduchu, a to jak z hlediska odsávání, tak i tlaku.

Výsledkem je kompaktní a samostatný zásobník vzduchu, který zajišťuje připojení vzduchotechniky a elektřiny připravené k montáži. Mezi výhody pak patří snížení tvorby tepla a emise zvuku a také zjednodušení možností údržby.

Přínos společnosti Elektror

 • návrh jednotlivých zařízení podle konkrétních potřeb
 • konstrukce zásobníku vzduchu
 • interní design potrubí
 • provedení a umístění elektrických a vzduchotechnických rozhraní
 • výpočet chladicího vzduchu
 • kompletní dodání typu „Plug-and-Play“
 • přejímka zásobníku vzduchu včetně rozměrů přímo na místě u zákazníka

Obsah zásobníku vzduchu

 • nízkotlaký ventilátor 2D 052
 • středotlaký ventilátor RD 10
 • vysokotlaký ventilátor HRD 1 T FUK - 105/1,1
 • dmychadlo s bočními kanály 1SD 710 - 50/4,0
 • dmychadlo s bočními kanály 1SD 810 - 50/5,5
 • dmychadlo s bočními kanály 2SD 520 - 50/4,0

Technické údaje

 • vakuum / tlak  -355 mbar až +500 mbar
 • objemové proudy 3,8 m³/min až 30 m³/min
 • hodnoty výkonu 0,56 kW až 5,5 kW