Chladicího modulu

Zchlazení výkovků.

Projekt

Chlazení výkovků. Kované díly musí být zchlazeny cca ze 1 200 °C na teplotu pod 600 °C. Pomocí výpočtu a simulačního programu se podařilo dosud používaný výkon motoru snížit o 25 %. Dosaženo toho bylo uspořádáním trysek a optimalizací vnitřní instalace potrubí. Zároveň bylo dosaženo navýšení objemového průtoku z 3 000 m³/h na 4 200 m³/h. Výhoda zákazníka tak spočívá ve zvýšeném výkonu při současné úspoře energie.

Přínos společnosti Elektror

  • dimenzování vzduchové techniky
  • výpočet a simulace výkonu chlazení
  • konstrukce jednotky chlazení
  • montáž a dodání

Obsah chladicího modulu

  • Nízkotlaký ventilátor S-LP 225/92-50/5,5
  • vnitřní instalace potrubí vč. potrubí ve tvaru Y/rozdělovačů atd.
  • upevňovací patka pro nástěnnou montáž