Dmychadla pro zkušebnu

Koncepce a dodání dmychadel pro zkušebny, kdy cílem je, aby byly přestavitelné při obsluze jedním člověkem ve dvou osách.

Projekt

Koncepce a dodání dmychadel pro zkušebny, kdy cílem je, aby byly přestavitelné při obsluze jedním člověkem ve dvou osách. Zároveň s tím lze prostřednictvím měniče frekvence variabilně programovat parametry chlazení. Protože ve zkušebnách chybí jízdní vítr (proud vzduchu působící na vozidlo), přebírají tuto úlohu dmychadla. Výhoda řešení od společnosti Elektror spočívá v ednoduché nastavitelnosti polohy pro vyfukování. Díky tomu je možné je flexibilně polohovat pro nejrůznější testované kusy. Pomocí akušroubováku může inženýr provádějící test snadno nastavit jejich výšku.

Přínos společnosti Elektror

  • dimenzování ventilátoru odpovídající potřebám
  • konstrukce po vzájemném odsouhlasení zákazníkem
  • parametrizace měniče frekvence
  • kompletní řešení „Plug-and-Play“

Obsah dmychadla pro zkušebnu

  • nízkotlaký ventilátor D 072
  • měnič frekvence Kostal INVEOR
  • stojan vč. přestavovací jednotky
  • elektrické komponenty