Dìkujeme Vám za zprávu.

Vaši žádost okamžitì vyøídíme a co nejdøíve se Vám ozveme zpátky.