ATEX

Ventilátory ATEX se používají v provozech v oblastech ohrožených výbuchem.

Požadujete ochranu proti výbuchu?

Neustále přibývá těch případů použití, u nichž je neodmyslitelnou podmínkou ochrana ventilátorů před explozí. Mnohé prachové částice a plyny, jež jsou přepravovány, jsou už ve svém původním stavu vysoce výbušné, u některých se tato vlastnost rozvíjí po smíchání s jinými médii. Jen jedna jediná drobná jiskra přitom může mít nedozírné a katastrofální následky. Naše ventilátory ATEX jsou dimenzovány přesně pro takovéto vysoce citlivé případy.

Vedle mnoha jiných oblastí se naše ventilátory ATEX používají v chemickém průmyslu, v mlýnech, bioplynových elektrárnách, na skládkách, v čističkách odpadních vod, v silech na mouku i při zpracování potravin. Tady všude se starají o bezpečný transport explozivních prachových částic a plynů jakéhokoliv druhu.

Další informace

Elektror delivers a solution for biogas manufacturing

In biogas manufacturing, storage facilities that can hold and “store” the gas safely are required.

learn more

Naše výrobky

Nalezněte vhodný produkt pro Vaši aplikaci – jednoduše pomocí našeho vyhledávače produktů!

k vyhledávač produktů

Potřebujete poradit?

Poradíme Vám individuálně a podle Vašich potřeb. Naši experti Vám budou rádi k dispozici.

zeptejte se experta

Zóny ventilátorů ATEX

Podle rozsahu a výskytu definuje EN 1127-1 různé výbuchem ohrožené zóny, ve kterých se vyskytuje nebo může vyskytovat výbušná atmosféra v nebezpečném rozsahu. Výbušná atmosféra je směsí vzduchu a hořlavých plynů, výparů, aerosolů nebo prachu.

Ventilátory ATEX značky Elektror se dodávají pro zóny 1, 2 a 22.

Zóna 1

Oblasti, ve kterých lze počítat s výskytem výbušné atmosféry z plynů, výparů nebo aerosolů.

Zóna 2

Oblasti, ve kterých se v běžném provozu nepočítá počítat s výskytem výbušné atmosféry z plynů, výparů nebo aerosolů, ale pokud se přesto vyskytne, pak s velkou pravděpodobností pouze zřídka a po velmi krátkou dobu.

Zóna 22

Oblasti, ve kterých se v běžném provozu nepočítá počítat s výskytem výbušné atmosféry ze směsí prachu a vzduchu, ale pokud se přesto vyskytne, pak s velkou pravděpodobností pouze zřídka a po velmi krátkou dobu.

Naše ventilátory ATEX

Centrifugal­ventilatorer

Aluminium

Lavtryk ND ATEX na vyžádání max. 100,0 m³/min max. 2.200,00 Pa
Mellemtryk RD ATEX na vyžádání max. 142,0 m³/min max. 10.600,00 Pa
Højtryk frekvensomformer HRD-FU/FUK ATEX na vyžádání max. 100,0 m³/min max. 17.300,00 Pa

O našich ventilátorech

Ke stažení

Hledáte návody k obsluze nebo rozměrové výkresy? Všechny soubory ke stažení naleznete zde!

ke stažení

Nahlédnutí do výroby

Nahlédněte do našeho výrobního závodu Waghäusel a seznamte se podrobněji s výrobou našich ventilátorů a dmychadel s bočními kanály.

zjistit víc

Elektror na LinkedIn

Dostávejte aktuální novinky ze společnosti a napínavá nahlédnutí do našich projektů v našem účtu na LinkedIn.

Elektror na LinkedIn