Vysoušecí modul pro čisticí zařízení

Vývoj modulu, který se používá k vysoušení dílů prostřednictvím odlučování aerosolu.

Obsah vysoušecího modulu

Používáním ohřívače vzduchu je dosaženo teploty cirkulujícího vzduchu 170 °C, přičemž vysoušení výrobků se provádí prostřednictvím odlučování aerosolu. Výhody našeho řešení spočívají v úspoře energií a nákladů. Prostřednictvím uzavřeného oběhového systému se minimalizuje potřebný topný výkon. Díky kompaktní konstrukci lze vysoušecí modul používat bezproblémově také v prostorově omezených zařízeních.

Přínos společnosti Elektror:

 • návrh ventilátoru podle konkrétních potřeb
 • simulace proudění CFD
 • odlučovač aerosolu
 • konstrukce typu airbox
 • měření v laboratoři
 • kompletní dodání typu „Plug-and-Play“
 • přejímka airboxu včetně rozměrů přímo na místě u zákazníka

Obsah vysoušecího modulu:

 • vysokotlaký ventilátor HRD 1 T FUK - 105/0,75
 • ohřívač vzduchu v potrubí
 • odlučovač aerosolu

Technické údaje:

 • tlak 5 500 Pa
 • objemové proudy 9 m³/min
 • teplota média 170 °C
 • hodnoty výkonu 0,75 kW
 • topný výkon 8,5 kW