Hinterkopf

Sedm jednou ranou – Napájecí generátor pro centrální vakuum

Sedm jednou ranou

Rodinný podnik Hinterkopf vyrábí stroje, které umí produkovat a zdobit tuby, plechovky a pouzdra. V těchto strojích jsou výrobky pomocí vakua vedeny stanicemi výrobní linky. Toto vakuum doposud nákladně vyrábělo sedm jednotlivých dmychadel s bočními kanály. Elektror řekl: My na to potřebujeme jenom jeden ventilátor.

Výchozí situace

Vakuum je u Hinterkopfu významný faktor. Umožňuje totiž mnohem efektivnější přepravu nejrůznějších tvarů tub a plechovek než např. podávací rameno, které by se muselo pro každý tvar plechovky pokaždé znovu upravovat.

Výrobní linka u Hinterkopfu sestává ze základního stroje, který plechovky jednu po druhé přepravuje k jednotlivým stanicím, kde pak mohou být dokončeny další výrobní kroky jako lakování a potištění. Všechny tyto způsoby jsou realizovány vakuem.

Dosavadní řešení významné konkurenční firmy spočívalo v tom, že oněch sedm dmychadel s bočními kanály vyrábělo v příslušné stanici vakuum jednotlivě anebo v páru. Musely se vždy ručně přiškrcovat, což znamenalo vysoké ztráty energie. Kromě toho vyprodukovala dmychadla hodně nepotřebného a škodlivého tepla, a ještě navíc zabírala příliš moc místa. A v případě jakýchkoliv problémů muselo být zkontrováno všech sedm strojů.

Poradenství

Když se o tom během jedné z návštěv dozvěděl Rainer Balle, náš externí spolupracovník, prohlásil ve vší skromnosti: To se dá udělat líp.

Navrhl, aby bylo vakuum vyráběno centrálně jedním strojem. Tímto způsobem mělo být možné zachovat vakuum i dál ve všech spojovacích cestách mezi základním strojem a stanicemi, aniž by musely jednotlivé stroje všude pracovat. Jinými slovy: Oněch sedm dmychadel s bočními kanály nahradíme jediným strojem – nikoliv vakuovým agregátem (to nefungovalo), ale ventilátorem.

Technolog výrobních postupů Oberacker nepovažoval dosavadní řešení nikdy za příliš vyspělé, ale vzhledem k dlouholetému používání se mu už zdálo, že neexistuje žádná alternativa, takže ho Balleův nápad přece jen překvapil. Že by jeden jediný ventilátor dokázal dodat dost energie k tomu, aby vyprodukoval veškerý tlak pro centrální vakuum?

Řešení

Elektror věděl, že ventilátory série BOOSTED zajistí více než dostatečný výkon. Na základě výkresů, skic a požadavků dodaných panem Oberackerem započala konstrukce tohoto zvláštního řešení pro Hinterkopf. Nakonec měl ventilátor BOOSTED nahradit sedm dmychadel s bočními kanály a zásobovat 30 metrů dlouhé zařízení rovnoměrně vakuem.

K tomu potřebovalo zařízení rozsáhlý potrubní systém. Délky trubek, tedy vzdálenosti stanic k ventilátoru, jsou pochopitelně velmi odlišné. Přitom šlo o to, vytvořit všude situaci s jednotným tlakem. Steffen Gagg z Elektroru provedl na venkovních plochách Hinterkopfu nespočet měření, výpočtů a optimalizací – a nakonec se dostavil úspěch.

Finální výsledek přesvědčuje: Stabilní vakuum při malé spotřebě energie, nízká tvorba tepla, nižší hluk a méně potřebného místa.

V konstrukci použité v Hinterkopfu nahrazuje HRD s 15kilowattovým příkonem práci o 3x4,5 a 4x2,2 kilowattu dosavadního řešení se sedmi ventilátory.

Stroj je vybaven domazavácím zařízením a tudíž bezúdržbově dimenzován na Elektrorem přislíbenou dobu životnosti ložiska.

HRD 7 FU 120/15 Série BOOSTED

Vakuový provoz:

  • objemový proud do 40 m³/h
  • tlak do 17500 Pa
  • hmotnost: 138 kg
  • spotřeba: 15 kW

Výsledek

Stroj se používá nepřetržitě sedm dnů v týdnu a běží bezproblémově.

Ventilátor je aktuálně provozován s 90 Hz, může být zvýšen až na hodnotu 120 Hz. To pro Hinterkopf znamená, že i v případě měnících se daností je u výkonu ještě dost velká rezerva. Navíc se díky elektronickému měniči kmitočtu neztrácí žádná energie, jak tomu bývalo u ručního přiškrcování dosavadního řešení.

S touto konstrukcí ušetří Hinterkopf u každého stroje hodně energie. Kromě toho jsou pořizovací náklady (za jeden stroj namísto sedmi strojů) nižší. Stroj pracuje méně hlučně a potřebuje méně místa. Zkrátka a dobře: Hinterkopf je navýsost spokojený.